Pożegnaj swoich bliskich
w godny sposób

Oszczędź sobie problemów i zleć nam transport zwłok zza granicy.
Wykonamy tą usługę profesjonalnie, maksymalnie Cię od tego odciążając.

Jak działamy?

Organizujemy dokumenty

W kooperacji z odpowiednimi służbami i instytucjami organizujemy wszystkie formalności związane z przewozem zwłok. Ściągamy z Ciebie całkowicie ten obowiązek.

Odbieramy zmarłego z kraju śmierci

Zachowując maksymalnie procedury oraz wymogi w kraju śmierci, odbieramy i przygotowujemy zmarłego do transportu.

Dostarczamy zmarłego do kraju

Możesz wtedy samodzielnie organizować dalszą procedurę pogrzebową, lub zlecić ją nam.